Met veiligheid in verbinding zet je een gezonde stroming in ontwikkeling.
Verbinding, Coaching, Ontwikkeling & Onderzoek

Loekemeijermethode

De Loekemeijermethode is een methode over gehechtheidsontwikkeling, speciaal ontwikkeld voor mensen met autisme en een goede cognitie. De methode is ontwikkeld door Yvonne Loekemeijer op basis van jarenlang praktijkonderzoek.
Gehechtheidsontwikkeling is de behoefte van ieder mens om zich te hechten aan één of meerdere personen, zoals een kind zich bijvoorbeeld hecht aan zijn ouders. Dit zorgt voor veiligheid en geborgenheid en maakt dat men zich kan ontwikkelen.


Iemand met autisme doorloopt, net als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. Dit proces begint echter met een achterstand, verloopt veel langzamer dan gemiddeld en gaat niet vanzelf verder. De gehechtheidsontwikkeling bestaat volgens Loekemeijer uit drie onlosmakelijk met elkaar verbonden ontwikkelingsgebieden:
de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting), de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling.


De Loekemeijermethode omvat het wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksinstrument ADAut (Attachment Development Autism). Hiermee kan worden vastgesteld in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand met autisme zich bevindt. Ook omvat de methode de gehechtheidstheorie ‘Autisme en Gehechtheid’, adviezen en de specifieke werkwijze ‘Actieve Nabijheid’ om ontwikkeling bij autisme mogelijk te maken.

Voor meer informatie over het onderzoek, de theorie en de werkwijze click: loekemeijermethode