Met veiligheid in verbinding zet je een gezonde stroming in ontwikkeling.
Verbinding, Coaching, Ontwikkeling & Onderzoek


Onderzoek gehechtheidsontwikkeling

Middels het onderzoeksinstrument ADAut (Attachment Development Autism) wordt het gehechtheidsonderzoek afgenomen. Hiermee wordt vastgesteld in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling een kind, jongere of volwassene zich bevindt; hoe ver iemand is in zijn of haar ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling en ontwikkeling van de informatieverwerking. Het onderzoek kan afgenomen worden bij kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een goede cognitie.
Het onderzoek mag alleen worden afgenomen door gelicenseerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers. Het gehechtheidsonderzoek is het startpunt in het Loekemeijertraject. Hiermee kan de begeleiding zo effectief mogelijk worden afgestemd.

Begeleiding Loekemeijermethode

In de begeleiding wordt aangesloten op de ontwikkelingsfase van de gehechtheid waarin degene zich bevindt. Hierin worden ouders, partners en andere naasten ondersteund om het gehechtheidsproces alsnog samen met hun kind, partner of naaste te doorlopen. Zo krijgen zij de mogelijkheid om zelf gehechtheidsontwikkeling bij hun (ouder) kind of partner mogelijk te maken. Ouders krijgen zelf de regie en worden zo minder afhankelijk van hulpverlening.
Het is belangrijk dat iemand vanuit zichzelf stappen zet op basis van bewustwording en (aan)voelen, in tegenstelling tot het aangeleerd krijgen van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt bij andere methodes. De cliënt en zijn of haar naasten staan centraal. Er wordt meebewogen en nabijheid, bevestiging, praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en momenten waarop zij dit nodig hebben. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Begeleiding Individueel

Naast een gericht Loekemeijer traject zijn er ook mogelijkheden tot individuele begeleiding. Ontmoeten, aansluiten en kijken naar duurzame ontwikkeling blijven kernwaardes in het proces.

Kosten en vergoeding

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht. Het Loekemeijer gehechtheidsonderzoek en aanvullende hulpverlening wordt over het algemeen vergoed vanuit PGB/WMO. De kosten van een onderzoekstraject (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken, advies en uitleg en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag) zijn: € 1.360,00. Het tarief bij aanvullende hulpverlening of individuele begeleiding is voor particulieren € 70,00 per uur. Bij hulpverlening aan huis wordt kilometervergoeding € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.

Afhankelijk van het PGB beleid van uw gemeente kan het zijn dat niet het gehele uurtarief wordt vergoed. In overleg wordt er naar een oplossing gezocht. Binnen de WMO (18+) geldt een eigen bijdrage.

Voor meer informatie ga naar de volgende websites:
Informatie rondom PGB: PGB
Informatie eigen bijdrage: CAK 
Informatie betaling PGB: Sociale verzekeringsbank (SVB)